Projekt organizowany w ramach kampanii
Włącz Eco Wyobraźnię.

Zbieraj Baterie i Telefony!

Ogólnopolski Program Edukacyjny dla Szkół Zbieraj Baterie i Telefony!, czyli jak uczymy dzieci pozbywać się niektórych odpadów niebezpiecznych.

W ramach kampanii Włącz Eco Wyobraźnię od wielu lat prowadzimy projekt edukacyjno-informacyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ponadto ramach akcji:

  • informujemy o tym, w jaki sposób niektóre odpady niebezpieczne mogą wpływać na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie człowieka
  • prowadzimy selektywną zbiórkę zużytych baterii i telefonów komórkowych na terenie placówek oświatowych w całej Polsce

Projekt Zbieraj Baterie i Telefony! kierujemy do szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli z całej Polski.

Placówki biorące udział w programie otrzymują:

materiały edukacyjne: ilustrowane plakaty, broszurki edukacyjne oraz konspekty lekcji
pojemniki na zużyte baterie
możliwość udziału w konkursie z nagrodami na największą zbiórkę zużytych baterii i telefonów

Więcej informacji znajdziesz na stronie

Doradztwo środowiskowe

Szkolenia i edukacja ekologiczna

Nasi klienci