Zakład Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie

Zakład Przetwarzania ZSEiE, czyli jak spełniamy najwyższe normy ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej o naszym zakładzie przetwarzania

W październiku 2012 roku jako spółka BIOSYSTEM SA otworzyliśmy najnowocześniejszy w Polsce Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie k. Chrzanowa (woj. małopolskie).

Inwestycja, która w części została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dysponuje linią technologiczną, spełniającą najbardziej restrykcyjne normy w zakresie ochrony środowiska obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Posiadanie własnego zakładu przetwarzania ZSEiE pozwoliło nam na budowę efektywnego systemu zbiórki i przetwarzania elektroodpadów oraz zdobycie znaczącej przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami z branży.

Wykorzystywanie infrastruktury i technologii zakładu pozwala naszej organizacji odzysku BIOSYSTEM Elektrorecykling SA zaoferować Klientom atrakcyjną i kompleksową usługę w zakresie przejęcia obowiązku zbiórki i przetwarzania odpadów pochodzących z zużytego elektrosprzętu.

Krótka charakterystyka Zakładu:

Automatyzacja

Przetwarzanie elektroodpadów i odzysk surowców odbywa się przy pomocy w pełni zautomatyzowanej linii do sprzętu chłodniczego, linii mechanicznego i częściowo ręcznego demontażu pozostałego sprzętu oraz linii do przetwarzania baterii.

Moc przetwórcza

Moc przetwórcza zakładu wynosi około 50 tys. ton elektroodpadów rocznie, naszą specjalizacją jest sprzęt chłodniczy (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, chłodnie), ale przetwarzamy także wszystkie pozostałe grupy elektroodpadów.

Bezpieczeństwo

W linii technologicznej zainstalowany jest specjalny moduł do wychwytywania szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych pochodzących z urządzeń chłodniczych.


Pozwolenia

Jako firma, której nadrzędnym celem jest ochrona środowiska naturalnego i działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadamy wszystkie aktualnie wymagane pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów.

Zapraszamy
do współpracy

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Sekretariat 32 624 99 50
ul. Fabryczna 5
32-540 Bolęcin
pełne dane kontaktowe