Krajowy System Kaucyjny ZWROTKA S.A.

Oferujemy rozwiązania dla wprowadzających napoje w opakowaniach, jednostek handlowych i recyklerów.

Krajowy System Kaucyjny ZWROTKA S.A. jest pierwszym polskim podmiotem reprezentującym ustanowionym przez Biosystem S.A. oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ochrony Środowiska. Spółka działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a jej celem jest uruchomienie od 2025 roku i prowadzenie ogólnopolskiego systemu kaucyjnego dla opakowań na napoje.

Nasza działalność

Realizacja wymaganych poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po napojach w imieniu wprowadzających
Zapewnienie regularnych odbiorów odpadów opakowaniowych po napojach oraz nadzór nad procesem ich dalszego zagospodarowania
Dostarczanie maszyn do automatycznego zbierania opakowań na napoje jednostkom handlu
Dostarczenie gotowego rozwiązania do ręcznego zbierania opakowań na napoje dla małych jednostek handlu
Zapewnienie autorskiego systemu operacyjnego IT
Prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących opakowań na napoje

Krajowy System Kaucyjny ZWROTKA S.A. posiada Decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18.03.2024 roku zezwalającą na prowadzenie systemu kaucyjnego