Kampania edukacyjna Włącz Eco Wyobraźnię, czyli jak kształtujemy proekologiczne nawyki.

Szukasz informacji na temat naszych działań edukacyjnych?

Naszym nieodłącznym obszarem działań jest kształtowanie nawyków proekologicznych, dotyczących przede wszystkim zasad właściwego postępowania z odpadami. W imieniu naszych klientów realizujemy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną. Jako Grupa Biosystem uruchomiliśmy ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny Włącz Eco Wyobraźnię. Organizowane w ramach kampanii projekty poruszają ważne dla środowiska naturalnego tematy, związane z:

  • prawidłową gospodarką odpadami opakowaniowymi,
  • zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
  • zużytymi bateriami,
  • odpadami komunalnymi.

Stawiamy na edukację ekologiczną

kształtowanie proekologicznych nawyków związanych z pozbywaniem się zużytych i niepotrzebnych przedmiotów
uświadamianie, że odpady to cenne zasoby, a ich selektywna zbiórka i przetwarzanie przynoszą szereg korzyści
przybliżenie zasad prawidłowego segregowania odpadów
zaprezentowanie metod, które zapobiegają powstawaniu zużytych przedmiotów
organizowanie selektywnej zbiórki wybranych grup odpadów i przekazanie ich do recyklingu lub bezpiecznej dla środowiska naturalnego utylizacji

Projekty edukacyjne w ramach kampanii

Zbieraj Baterie i Telefony!
Zobacz więcej
Pan Sprzątalski
Zobacz więcej
Elektrośmieciarka
Zobacz więcej
Dni Recyklingu
Zobacz więcej
Bioinformator
Zobacz więcej

Więcej informacji znajdziesz na stronie

Doradztwo środowiskowe

Szkolenia i edukacja ekologiczna

Nasi klienci