Projekt organizowany w ramach kampanii Włącz Eco Wyobraźnię.

Zwiększ świadomość ekologiczną w swoim mieście!

Dni Recyklingu to projekt edukacyjno-informacyjny skierowany do mieszkańców wybranych miast Polski. Celem projektu jest:

  • zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie właściwego pozbywania się zużytego elektrosprzętu,
  • poszerzanie wiedzy na temat odpadów komunalnych oraz zasad ich segregowania i przekazywania do recyklingu.

Działania w ramach projektu Dni Recyklingu zaadresowane są zarówno do dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

Stały program akcji

zbiórka elektroodpadów
gra miejska (Elektrokonkurs) dla uczniów szkół podstawowych
happeningi - prowokacja ekologiczna z porzuconymi centrum miasta elektroodpadami oraz instalacja artystyczna z elektroodpadów “Recyklingowe drzewko”
filmy edukacyjne na temat elektroodpadów
interaktywna wystawa obrazująca prawa natury oraz wystawa plakatów dotyczących zasad postępowania z elektroodpadami
warsztaty ekologiczne oraz pokazy naukowe

Więcej informacji znajdziesz na stronie

Doradztwo środowiskowe

Szkolenia i edukacja ekologiczna

Nasi klienci