Biosystem SA

czyli spółka nadrzędna Grupy Biosystem.

Kim jesteśmy?

Jako Biosystem SA jesteśmy spółką nadrzędną konsolidującą grupę firm działających w sektorze ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pełnimy funkcję dostarczyciela kapitału, inkubatora projektów oraz zapewniamy współdziałanie poszczególnych podmiotów funkcjonujących na równoległych rynkach.

Nasza działalność

Nadzór właścicielski nad dwoma organizacjami odzysku wspierającymi przedsiębiorców w zakresie realizacji ustawowych obowiązków zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórka i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE).
Prowadzenie najnowocześniejszego w Polsce Zakładu Przetwarzania ZSEiE ze specjalną linią do przetwarzania urządzeń chłodniczych.
Sprzedaż produktów i surowców powstałych w wyniku przetworzenia oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Organizacja publicznych kampanii edukacyjnych wykonywanych na zlecenie spółek zależnych.
Import urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Funkcja właścicielska

W 2007 roku jako BIOSYSTEM SA rozpoczęliśmy strategię budowania Grupy Kapitałowej, której głównym obszarem działania jest sektor ochrony środowiska. Aktualnie jesteśmy:

Ze względu na udziały w obu spółkach jako Biosystem SA posiadamy w Grupie pozycję nadrzędną, a tym samym znacząco wpływamy na jej rozwój oraz kształtowanie procesów, kapitału oraz zasobów.

Zakład Przetwarzania W Bolęcinie

Innowacyjny Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
w Bolęcinie

Zobacz więcej

W celu zapewnienia swoim Klientom najwyższych standardów obsługi Biosystem SA posiada system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Kontakt i dane spółki

BIOSYSTEM SA

Ul. Odlewnicza 68
30-142 Kraków
tel. 12 29 666 25
faks. 12 29 666 24
e-mail: biuro@biosystem.pl
www.biosystem.pl

NIP: 945-20-43-923
REGON: 120111040
KRS: 0000317409
BDO: 000004636
ISO: 9001:2008 nr: 320811059/1