Organizacja Odzysku Opakowań SA

Nasza spółka Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA jest jedną z największych organizacji odzysku w Polsce, działającą na gruncie ustaw „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”, „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” oraz „o bateriach i akumulatorach”. Spółka działa na rynku od 2002 roku.

Nasza działalność

Przejmowanie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz odpadów powstających z produktów.
Przejmowanie obowiązku zbiórki i recyklingu zużytych baterii.
Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych o tematyce ekologicznej.
Przygotowywanie sprawozdań do urzędów marszałkowskich.
Usługi z zakresu zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz zużytych baterii i akumulatorów.

W celu zapewnienia swoim Klientom najwyższych standardów obsługi Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA posiada system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Kontakt i dane spółki

Biosystem
Organizacja Odzysku Opakowań SA

Ul. Odlewnicza 68
30-142 Kraków
tel. 12 29 666 25
faks. 12 29 666 24
e-mail: biuro@biosystem.pl
www.biosystem.pl

NIP: 679-27-05-439
REGON: 356380136
KRS: 0000108919
BDO: 000003875
ISO: 14001:2015 nr 000716056/1