Aktualności prawne

 

2024

ROP (rozszerzona odpowiedzialność producenta) to jeden z ważniejszych punktów przejścia z gospodarki liniowej do gospodarki obiegu zamkniętego.  Polska jest spóźniona z ustawą, ale Ministerstwo Środowiska i Klimatu pracuje nad nowymi założeniami. Poprzednie nie zostały przyjęte. 

Prezentujemy zestawienie obowiązujących stawek opłat za wybrane opakowania z tworzyw sztucznych, obowiązujące zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. (Dz.U. 2020 poz. 1903 t.j.) 

Styczeń rozpoczęliśmy przygotowaniami do webinarium. 24.01., przeprowadziliśmy dla naszych Klientów szkolenie on-line, na którym specjaliści doradztwa środowiskowego przedstawili i omówili wybrane sprawozdania środowiskowe.